کلید حفاظت جریان نشتی
کلید حافظت جریان نشتی
  • ترکیب کلید قطع کننده مینیاتوری و کلید حفاظت جریان نشتی
  • حفاظت جریان های AC و موج های DC
  •  قابل سفارش تا دمای 35- درجه کاری
  • کل مجموعه با حفاظت مدار نول در یک قالب با عرض 18 میلی متر
  • نمایشگر وضعیت کلید در حالت های وصل یا قطع
  • ضریب اطمینان کلاس 3 محدودیت انرژی برای بهترین حفاظت کابل و حداکثر پیشگیری از آتش سوزی و سایر آسیب های احتمالی 
  • در صورت بروز جریان نشتی یا اتصال کوتاه، کلید به حالت trip  (وسط) تغییر موقعیت داده و فقط به صورت دستی در حالت OFF ( پایین) قرار میگیرد.
  • ترمینال های با قابلیت اتصال سیم و باسبار 
  • روش نصب جدید و جداسازی آسان KZS 1M بدون قطع سایر اجزاء از باسبار